UKRAJINA

Nekonečná pole slunečnic, pestré lidové výšivky a dřevěné chaloupky vesnic na březích veletoků. Výstavná města, kopule pravoslavných chrámů, skvosty evropské kultury. Kdysi bohatá a mocná říše se stala na dlouhá tři staletí pouhou okrajovou provincií ruského impéria.

Přesto ukrajinská svébytnost přežila a dnes se v nových podmínkách sice ztěžka, ale přesto rozvíjí. Navštivte s námi hlavní město země našich východních sousedů, se kterými nás pojí více než jen nedávná historie.