TURECKO

Křižovatka a kolébka kultur. Jedno z nejúchvatnějších míst, kde se rodila světová civilizace. Jména vonící legendami dávných bájí: Chatušaš, Gordion, Urartu, Trója, Ararat, Cařihrad. Desítky národů a kultur: Chetité, Frýgové, Médové, Řekové, Peršané, Turci. Voňavé borové háje nad modravými zátokami pobřeží, nekonečné vyprahlé stepi, zasněžené vrcholky. Nekonečně pestrá krajina nekonečně pohostinných lidí. Sklenka kouřícího tureckého čaje, vynikající turecké speciality na talíři. Turecko – země nekonečného množství chutí a půvabů, Turecko, země, na níž se nezapomíná.