SINGAPUR

Supermoderní a extrémně bohatý městský stát je znám svou čistotou, přísnými zákony a překvapivými kontrasty. Od Malajského poloostrova je oddělen pouze úzkým průlivem. Singapur je druhý největší přístav světa.

Gigantické mrakodrapy z oceli, skla a betonu určují obraz ostrovní republiky. Bezmezné nabídky lákají k nákupům v moderních obchodních centrech. Restaurace rozmazlují návštěvníky svými kulinářskými pokrmy. K tomu staré čínské, indické a arabské čtvrtě, kde se pozastavil čas a kde stále platí prastaré tradice. Tropické klima je zde po celý rok bez výkyvů, stále teplé a vlhké.

Bezpečnost a zdraví v Singapuru

Singapur je pro cizince bezpečný. Je možno se bez problémů pohybovat po ulici ve dne i v noci, riziko přepadení nebo kapesní krádeže je menší než v ČR. Přesto se doporučuje bezpečnostní rizika nepodceňovat.

V Singapuru téměř nehrozí žádná zdravotní rizika. Samozřejmě jako ve všech tropických zemích může nastat dehydratace a vyčerpání z horka. Nebezpečí malárie nehrozí, může se však vyskytnout horečka dengue ze štípnutí komárem.

Pitná voda je zdravotně nezávadná a pouliční stánky s jídlem bezpečné.

Singapur – zvyky

Singapur je znám svými zákazy a omezeními. Vysokými finančními pokutami může být trestáno například odhazování odpadků i jiné znečišťování prostředí, kouření ve veřejných budovách, přecházení silnice na červenou nebo mimo přechod pro chodce, sexuální pohoršování včetně opalování se bez oděvu apod. Za vandalismus muže být udělen fyzický trest.

Doprava v Singapuru

Singapur má hustou síť moderních komunikací, které jsou neustále zkvalitňovány a rozšiřovány. Veřejná doprava je zajišťována 128 km podzemní a nadzemní rychlodráhy, hustou sítí autobusové dopravy a velkým počtem vozů taxi.

Pro pohyb po městě je pro krátkodobého návštěvníka nejvhodnější použít taxíků, kterých je v Singapuru velké množství. Jízdné je ve srovnání s ČR asi třetinové, řidiči jsou korektní, automaticky zapínají taxametr, přijímají platbu kartou a doklad vydávají bez námitek.

Spolehlivá a civilizovaná je i hromadná doprava (metro MRT a autobusy) s jízdným výší srovnatelným s ČR. Je však složitě odstupňováno podle vzdálenosti.

Všechny dopravní prostředky jsou klimatizovány.