OCEANIE – POLYNÉSIE a MELANÉSIE

Dvě ohromná uskupení souostroví, ztracená v nekonečných prostorách oceánu pod Jižním křížem, tvoří protipóly našeho světa. Na jedné straně hebká krása korálových ostrovů, na druhé pekelná krajina sopečných vulkánů. Tam svůdný tanec lepých Polynésanek a onde divoký rej melanéských kanibalů. Ráj a peklo, dvě neoddělitelné tváře Oceánie, dva protiklady, z nichž je stvořena celá naše krásná planeta. Žádná šeď průměru, ale svět ve své ryzí zářivé podobě.

SAMOA

Plavecké ostrovy, sestávají ze dvou hlavních ostrovů Upolu a Savai’i. Ostrovy jsou jedním z center staré polynéské kultury, oplývají přírodními krásami i pozoruhodnými legendami a tradicemi.

TONGA

Přátelské ostrovy, jediné království v Pacifiku, jenž nebylo kolonizováno, je dnes nejvíce polynéským státem Tichomoří a je na svoji výlučnost patřičně hrdo. Stařičký král Taufa’ahau Tupou IV. je pověstný nejen svou majestátnou postavou, ale i zálibou v archeologii a důrazem na tonžský způsob života. A snad i proto jeho poddaní dosud nepodlehli svodům globalizovaného světa a žijí tak, jak jejich předkové kdysi, v rajské zahradě Polynésie.

FIDŽI

Kdysi kanibalské království se v dobách britské nadvlády stalo tavícím kotlíkem kultur a národů a je úžasným etnickým koktejlem toho nejlepšího z celého britského impéria, ochuceným lidožroutskými tradicemi. Potomci dávných kanibalů dnes ale představují jedny z nejpřátelštějších obyvatel světa. A vše je zasazeno v úchvatné tropické přírodě.

VANUATU

Dřívější francouzsko-britské kondominium Nové Hebridy si dodnes uchovalo svoji výlučnost a původní tradice. Ač se zde kanibalismus již nepěstuje, tak je Vanuatu pravým rájem pro etnografy. Kouzlo souostroví dodává i jedna z nejúchvatnějších přírodních scenérií, jaké Oceánie zná.